Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Psychoterapia grupowa dla dzieci

Zapraszamy dzieci, które:

 • są nadpobudliwe, nadruchliwe
 • mają problemy z koncentracją
 • doświadczają zaburzeń nastroju
 • mają trudności z samokontrolą
 • przeżywają stres, napięcie, lęki
 • są wycofane społecznie i/lub emocjonalniev
 • doświadczają trudności w adaptacji szkolnej
 • cechuje zaniżona lub nieadekwatna samoocena
 • mają trudną sytuację rodzinną, osobistą lub szkolną
 • mają trudności w przestrzeganiu norm i zasad współżycia społecznego
 • mają trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z rówieśnikami lub dorosłymi
 • cechuje je brak lub niskie umiejętności różnicowania i adekwatnego wyrażania stanów emocjonalnych
 • doświadczają innych trudności natury psychicznej manifestujących się w zaburzeniach zachowania i/lub emocji.

Celem grupy jest stopniowa poprawa w zakresie:

 • samokontroli
 • przestrzegania zasad i norm
 • poczucia pewności siebie
 • obniżenia napięcia i lęku
 • funkcjonowania społecznego i interpersonalnego
 • świadomości emocjonalnej i umiejętności adekwatnego wyrażania stanów emocjonalnych.

Proponujemy psychoterapię opartą o symboliczną zabawę i psychodramę (grupy młodsze) lub gry, zabawy i ćwiczenia np. integracyjne, kształtujące umiejętności psychospołeczne, zwiększające świadomość emocjonalną (grupy starsze). Włączane będą też techniki behawioralne oraz rozumienie i interpretowanie nieświadomego funkcjonowania uczestników oraz procesu grupowego.

Uczestnicy:

Dzieci w wieku od 4 do 12 lat.
Grupy wiekowe w przedziale dwóch lub trzech roczników w zależności od zgłoszeń np. 4-5 lat, 5-7 lat, 8-10 lat, 9-11 lat.

Liczebność grup:

6-10 osób. Grupa o stałym składzie, bez możliwości dopisywania się nowych uczestników w trakcie jej trwania.

Czas trwania:

Spotkania raz w tygodniu po 1,5 -2 godziny w zależności od wieku uczestników.
7-8 miesięcy, łącznie 50 godzin zajęć.

Terminy:

WTORKI, od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r.
I grupa (młodsza): ok. 15.00 - 17.00
II grupa (starsza): ok. 17.30 - 19.30
Konkretny termin rozpoczęcia zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

Koszt:

Cykl - 1300 zł (25 spotkań). Płatność w ratach miesięcznych po podpisaniu umowy.
W cenie: materiały i woda dla dzieci oraz 2 konsultacje dla rodziców podczas całego cyklu pracy grupy.

Kwalifikacja:

Konsultacja psychologiczna – 1 lub 2 spotkania z Dzieckiem i Rodzicami.
Koszt konsultacji: 50 zł/spotkanie, w sytuacji przyjęcia do grupy odliczany od raty płatności.

Prowadzący - zespół psychologów i psychoterapeutów:

Ewelina Smagała-Rogalska, Monika Sala
Grupa jest prowadzona zgodnie z zasadami psychodynamicznej psychoterapii grupowej i poddawana regularnej superwizji.

Zgłoszenia i informacje:

kangur@kangur.edu.pl
tel. 421 49 56 wew. 73
512 216 762