Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Pomoc psychologiczna i psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży

Psychoterapia to forma pomocy w trudnościach natury psychicznej, polegająca na indywidualnych rozmowach z psychoterapeutą. Terapia prowadzona jest w nurcie psychodynamicznym, czyli odnosi się nie tylko do bezpośrednio obserwowanych objawów czy zachowania ale również do nieświadomego przeżywania i funkcjonowania dzieci i nastolatków. Praca terapeutyczna opiera się również o tworząca się z czasem relację między pacjentem a terapeutą. Jej celem jest nie tylko wyeliminowanie lub złagodzenie trudności czy objawów, ale również zmiana świata wewnętrznego, czyli obrazu siebie i innych. Psychoterapia małych pacjentów opiera się w dużej mierze na swobodnej zabawie z dzieckiem, dzięki której może ono w bezpieczny sposób zasygnalizować i przepracować obszary i tematy, które są dla niego trudne.

Oferta skierowana jest do dzieci powyżej 3 roku życia i młodzieży, u których występują:
 • trudności emocjonalne np. zahamowanie, częste lub nasilone odczuwanie lęku, niepokoju, stresu, smutku, apatia, płaczliwość, nadmierna wrażliwość, duża drażliwość, częste wahania nastrojów;
 • trudności społeczne np. wycofanie, nieśmiałość, trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z rówieśnikami i os. dorosłymi, częste konflikty i obrażanie się;
 • trudne zachowania np. bunt, agresja, przemoc, impulsywność, częste i silne napady złości, nieprzestrzeganie norm i zasad, zachowania prowokacyjne, upór;
 • objawy np. depresyjne, psychosomatyczne, bóle psychogenne, fobie, natręctwa, problemy ze snem, jedzeniem, treningiem czystości, moczenie, tiki, mutyzm wybiórczy, nadpobudliwość, problemy w koncentracji;
 • nieharmonijny rozwój, całościowe zaburzenia rozwoju;
 • trudności szkolne np. trudna adaptacja do przedszkola/szkoły, problemy w nauce, fobia szkolna;
 • trudności okresu dojrzewania;
 • nieadekwatna i/lub niestabilna samoocena;
 • autodestrukcyjne zachowania;
 • trudna sytuacja rodzinna, szkolna lub osobista;
 • inne niepokojące trudności rozwojowe i/lub psychiczne.

Spotkania terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu, o stałej porze, trwają ok. 45 min. Dodatkowo raz na kilka miesięcy odbywa się spotkanie konsultacyjne z rodzicami. Psychoterapia psychodynamiczna jest długoterminowa, w związku z tym czas jej trwania ustalany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb pacjenta.

Psychoterapia jest zawsze poprzedzona konsultacjami psychologicznymi (ok. 3-4), które mają na celu uzyskanie informacji i wstępne zrozumienie zgłaszanych trudności oraz zaproponowanie odpowiedniej pomocy. Na pierwszą konsultację zapraszamy rodziców wraz z dzieckiem/nastolatkiem.

Poza psychoterapią efektem konsultacji może być również podjęcie innych form pomocy psychologicznej:

 • stymulacja rozwoju społeczno-emocjonalnego i/lub poznawczego dziecka,
 • wsparcie psychologiczne w trudnej sytuacji życiowej lub kryzie rozwojowym,
 • psychoedukacja np. w zakresie radzenia sobie ze stresem, emocjami, aktywnych technik uczenia się i zapamiętywania.